Bezpieczne WTZ

Projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON

realizowany w ramach umowy nr UEB/000070/11/D.

Okres wykorzystania wsparcia:

od 28.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Forma wsparcia:

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

PFRON powierza grant w wysokości:

756,00 zł