Gotuj z nami Szklarniakami

Projekt „Gotuj z nami Szklarniakami” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sierakowice, współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice

realizowany w ramach umowy nr RSO.526.27.2023

Czas trwania projektu:

od 01.04.2023 r. do 15.12.2023 r.

Forma wsparcia:

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży, którym stale należy przypominać o zasadach zdrowego trybu życia i są oni w szczególny sposób narażeni na choroby ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych w wieku szkolnym, którzy są w fazie wypracowywania nawyków żywieniowych i stylu życia. Projekt ma za zadanie zmienić całkowicie nawyki żywieniowe. Realizacja zadania da możliwość zrozumienia, iż warto dbać o zdrowie, wypracować dobre nawyki żywieniowe, aby cieszyć się długim zdrowym życiem poprzez całkowite wyeliminowanie produktów wysoko przetworzonych oraz cukru. Projekt zakłada uświadomienie beneficjentom, że można i warto przygotować zdrowego hamburgera czy chipsy. I przy odpowiednich zdrowych dodatkach nie stracą one walorów smakowych. A co najważniejsze, będą zdrowe, a ich częste spożywanie nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu w postaci otyłości, czy innych chorób. Wspólne spotkania podczas zadania dzieci i młodzieży uczęszczających do różnych szkół będą również okazją do wymiany doświadczeń, aktywnego spędzania czasu, zdobycia wiedzy o różnorodnych formach spędzania wolego czasu, prawidłowego odżywiania oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Niniejszy projekt jest dopełnieniem wszelkich bieżących działań ORW, a w szczególności poprzez wykorzystanie wypracowanego efektu w poprzednich projektach. Beneficjentami zadania będą wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej zamieszkujący gminę Sierakowice oraz uczniowie szkół z terenu gminy Sierakowice wraz z nauczycielami. Łącznie 45 osób. Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Fundacji, gdzie mieści się Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Projekt zakłada również realizację zajęć poza Ośrodkiem tj. w restauracji.

Harmonogram wsparcia:

W czasie trwania projektu zostaną przeprowadzone 3 spotkania mające charakter promowania zdrowego trybu życia. Projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań ze względu na wciąż aktualny temat i zagrożenia, które stale istnieją w życiu. Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka, informowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania. Natomiast uczniów ze szkół podstawowych z gminy Sierakowice formą rekrutacji będzie przeprowadzenie rozpoznania dotyczącego zainteresowań preferencji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem pasji uczniów, które warto rozwijać oraz indywidualne rozmowy z uczniami, nauczycielami.
Realizacja zadania zaplanowana została na okres od kwietnia do listopada.