Historia

8 września 2000 r. w małej wsi Szklana, na terenie Gminy Sierakowice powstało Samorządowe Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym. W związku z trudną sytuacja szkół, po likwidacji punktu filialnego Szkoły Podstawowej, z inicjatywy ówczesnej wicewójt Marii Dyczewskiej, 30 maja 2000 r. podjęto uchwałę o utworzeniu Przedszkola Specjalnego w Szklanej.

Radni z wójtem Tadeuszem Kobielą wykazali wielką otwartość i zrozumienie problemu dzieci specjalnej troski. Gmina ze środków własnych przysposobiła obiekt do potrzeb Przedszkola Specjalnego, przeprowadzając gruntowny remont budynku, którego efektem było uzyskanie funkcjonalnych i zadbanych pomieszczeń. Remonty trwały przez całe wakacje  w natężonym tempie tak, aby we wrześniu można było oficjalnie rozpocząć zajęcia.

Przedszkole Specjalne skupiało dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Wszystkie dzieci posiadały orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej, w niektórych przypadkach jest to niepełnosprawność sprzężona: fizyczna, umysłowa i emocjonalna.

Głównym celem Przedszkola było stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju, dlatego z dziećmi pracowali nie tylko wychowawcy, ale również logopeda, psycholog, rehabilitant i terapeuta. Dla każdego dziecka układało się indywidualny program dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy.

W roku 2006 postanowiono przekształcić Przedszkole Specjalne w Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Inicjatywa taka wypłynęła od rodziców dzieci uczęszczających do placówki, którzy chcieli aby ich pociechy mogły kontynuować naukę w specjalistycznej placówce.

Likwidacja Przedszkola nie pozbawiła wychowanków dalszego dostępu do zajęć terapeutycznych. Spełniają obowiązek szkolny w Ośrodku. Prowadzona rewalidacja dotyczy dzieci w wieku od 3 do 25 lat. Dzięki staraniom Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”, państwu Woźniak, władzom powiatowym, samorządowym zarówno lokalnym jak i gmin ościennych, wsparciu PFRON-u, licznych sponsorów oraz pracowników Ośrodka placówka została gruntownie wyremontowana i doposażona w specjalistyczny sprzęt.