Kaszubska kawiarnia

Projekt „Kaszubska kawiarnia – powrót do kulinarnych korzeni Kaszub przez wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej z terenu gminy Sierakowice” współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice

realizowany w ramach umowy nr RSO.526.20.2024 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zmianami).

Czas trwania projektu:

od 01.04.2024 r. do 30.11.2024 r.

Forma wsparcia:

Zadanie będzie obejmowało umocnienie tożsamości regionalnej Kaszub. Działaniami podjętymi w trakcie realizacji zadania będzie organizacja spotkań w kawiarence o tematyce regionalnej dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej zamieszkujących Gminę Sierakowice. Beneficjenci zadania przygotują wiele specjałów regionalnej kuchni kaszubskiej w szczególności słodkich wyrobów cukierniczych pochodzących z tradycji kaszubskiej np. babka drożdżowa (młodzowo baba), ciasto drożdżowe (młodzowy kuch), ciasto marchewkowe (marchewny kuch), ruchanki (ruchanczi), ryż zapiekany z jabłkiem (riz pozapiekły z jabkama), czy sznek z glancem. Spotkania te zostaną przeprowadzone w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi kaszubskimi gospodyniami. Kawiarenkę poprowadzą beneficjenci zadania. Serwować będą typowe kaszubskie wyroby cukiernicze oraz napoje np. lemoniadę, kompot, kawę w tym kawę zbożową, herbatę z miodkiem z mniszka lekarskiego własnej roboty. Będzie to dobry sposób na integrację poprzez zaproszenie innych kolegów i koleżanek z placówki, rodziców oraz nauczycieli. Kawiarnia będzie wyjątkowym miejscem, w którym serwowane będą wyroby samodzielnie przygotowane przez beneficjentów. Miejscem realizacji zadania będzie Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Grupą docelową zadania są dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba osób objętych zadaniem to 30 BO.

Harmonogram wsparcia:

Planuje się zorganizowanie i poprowadzenie 4 spotkań w Kaszubskiej Kawiarni. Podsumowaniem realizacji zadania publicznego będzie organizacja koncertu, do którego zaproszeni będą lokalni twórcy wykonujący muzykę regionalną. Działalność Kaszubskiej kawiarni uświetni występ twórcy muzyki regionalnej. Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka – będzie poinformowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania oraz przedstawienie jego założeń i etapów. Informacja o realizacji zadania zostanie rozpowszechniona na stronie internetowej fundacji, stronie internetowej ORW, profilu Facebookowym ORW. Ponadto informacje umieszczone zostaną przy głównym wejściu do budynku. Planuje się też publikację artykułu o realizacji zadania w „Wiadomościach Sierakowickich” oraz miesięczniku ORW „Szklana Dolina”.

Realizacja zadania zaplanowana została na okres od kwietnia do listopada.