Kaszuby na wesoło

Projekt „Kaszuby na wesoło – wzmocnienie tożsamości regionalnej wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej oraz ich rówieśników z terenu Gminy Sierakowice”

współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice, realizowany w ramach umowy nr RSO.526.24.2021.

Czas trwania projektu:

od 01.04.2021 r. do 31.10.2021 r.

Forma wsparcia:

Zadanie obejmuje cykl działań umacniających tożsamość regionalną – organizację cyklu zajęć o tematyce regionalnej. Będą one polegały na: nauce ludowych pieśni dziecięcych i nie tylko, nauce tańców kaszubskich, nauce zabaw dziecięcych. Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Beneficjentami zadania będą wychowankowie ośrodka – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 roku życia, zamieszkujący Gminę Sierakowice – 28 osób oraz uczniowie pobliskich placówek edukacyjnych współpracujących z ośrodkiem – ok. 30 osób. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki nawiązaniu współpracy z panią Pauliną Węsierską, absolwentką etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim, lokalnej działaczki kaszubskiej.

Harmonogram wsparcia:

Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka, będzie poinformowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania oraz przedstawienie jego założeń i etapów. Pozostali uczestnicy – dzieci z placówek edukacyjnych współpracujących z ośrodkiem np. w ramach wolontariatu dostaną zaproszenia do udziału w działaniu. W czasie realizacji projektu zostanie przeprowadzony cykl 20 zajęć o tematyce kaszubskiej. Realizacja warsztatów zaplanowana została na okres od kwietnia do października.