Kaszuby wołają nas

Projekt „Kaszuby wołają nas” – wzmocnienie tożsamości regionalnej wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej oraz ich rówieśników z terenu Gminy Sierakowice, współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice

realizowany w ramach umowy nr RSO.526.28.2023

Czas trwania projektu:

od 01.04.2023 r. do 30.11.2023 r.

Forma wsparcia:

Zadanie będzie obejmowała działania umacniające tożsamość regionalną. Działaniami podjętymi w trakcie realizacji zadania będzie organizacja warsztatów o tematyce regionalnej dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej zamieszkujących gminę Sierakowice oraz uczniów okolicznych szkół współpracujących z ORW. Planuje się przeprowadzenie warsztatów o tematyce kaszubskiej (m.in. kaszubskie rzemiosło, twórczość ludowa, tradycyjne zabawy, folklor, muzyka, kuchnia regionalna itp.)

Harmonogram wsparcia:

W czasie trwania projektu zostanie przeprowadzony cykl 4 spotkań mających charakter warsztatów regionalnych. Czas realizacji zadania zaplanowano na okres od kwietnia do listopada 2023 r. Poprzez realizację zadania zostanie osiągnięta zmiana społeczna – umocnienie tożsamości regionalnej poprzez zapoznanie uczestników z tradycjami i wartościami Kaszub, budzenie miłości do miejsca zamieszkania, umocnienie więzi z regionem, zaznajomienie z twórcami ludowymi i dziedzinami ich twórczości, ukazanie relacji łączących wychowanków z ich regionem. Osiągnięte rezultaty będą wykorzystywane w dalszej działalności ośrodka jako kontynuacja idei edukacji regionalnej. Przewiduje się rozszerzenie przyswojonej wiedzy o dodatkowe elementy, także poprzez aktywne uczestnictwo w życiu region.