Kochamy Kaszuby

Projekt „Kochamy Kaszuby – wzmocnienie tożsamoście regionalnej wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej oraz ich rówieśników z terenu gminy Sierakowice” współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice

realizowany w ramach umowy nr RSO.526.31.2020 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zmianami).

Czas trwania projektu:

od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r.

Forma wsparcia:

Zadanie obejmuje cykl działań umacniających tożsamość regionalną – organizację cyklu warsztatów muzycznych o tematyce kaszubskiej. Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Beneficjentami zadania będą wychowankowie ośrodka – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 roku życia, zamieszkujący Gminę Sierakowice – 31 osób oraz uczniowie pobliskich placówek edukacyjnych współpracujących z ośrodkiem – ok. 40 osób. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi podmiotami zajmującymi się regionalizmem – Kaszubską Kapelą Rodzinną „Bas” z Sierakowic.

Harmonogram wsparcia:

Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka, będzie poinformowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania oraz przedstawienie jego założeń i etapów. Pozostali uczestnicy – dzieci z placówek edukacyjnych współpracujących z ośrodkiem np. w ramach wolontariatu dostaną zaproszenia do udziału w działaniu. W czasie realizacji projektu zostanie przeprowadzony cykl 8 warsztatów o tematyce kaszubskiej. Realizacja warsztatów zaplanowana została na okres od kwietnia do października 2020 r.