Możemy więcej

Projekt „Możemy więcej – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej” współfinansowany ze środków PFRON

realizowany w ramach umowy nr 46/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19 art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas trwania projektu:

od 01.07.2019 r. do 08.11.2019 r.

Forma wsparcia:

Zadanie polega na prowadzeniu dodatkowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Beneficjentami zadania są osoby zamieszkujące powiaty: kartuski, lęborski, wejherowski, bytowski. Projekt zakłada prowadzenie wielospecjalistycznych i ciągłych działań rehabilitacyjnych, tworzących kompleksowy program terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W projekcie bierze udział 21 osób, w tym 14 z powiatu kartuskiego (66,66%) oraz 7 z innych powiatów (33,33%).

Harmonogram wsparcia:

Rekrutacja dokonana została z pośród podopiecznych ORW w Szklanej. W procesie rekrutacji zakwalifikowano osoby, które wymagają dodatkowego wsparcia ruchowego. Rodzice wybranych dzieci wyrazili zgodę na uczestnictwo w projekcie.

W czasie realizacji projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 385 godzin zajęć rehabilitacyjnych. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę. Projekt zakłada, że każdy z uczestników odbędzie łącznie około 18 godzin terapii na przestrzeni 4 miesięcy. Zajęcia będą odbywać się w specjalnie przystosowanej sali rehabilitacyjnej.