Odmładzanie na surowo

Projekt „Odmładzanie na surowo. Podróż po zdrowie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sierakowice – organizacja na terenie gminy czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo-wychowawczego i socjoterapeutycznego”

współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice, realizowany w ramach umowy nr RSO.526.26.2022.

Czas trwania projektu:

od 01.03.2022 r. do 30.11.2022 r.

Forma wsparcia:

Projekt skierowany jest do młodego pokolenia, którego głównym zadaniem jest promocja zdrowego stylu życia. Uświadomienie młodym ludziom, iż życie zdrowo dzisiaj, to nie tylko moda i przymus, ale nade wszystko dbałość o własny organizm. W szczególności dzisiaj, gdy pandemia i obowiązujące zasady, reżim sanitarny powodują, że młodzi ludzie więcej czasu spędzają w domach przy komputerach, telewizorach i telefonach. Projekt oparty będzie głównie na surowych warzywach i owocach, które nie zostaną poddane żadnej obróbce termicznej. Beneficjenci poznają jakie desery, przekąski oraz dania przygotować można z surowych owoców i warzyw, zawierających wiele minerałów i witamin np. smoothie, pudding, makaron z cukinii. Projekt ma za zadanie zmienić całkowicie nawyki żywieniowe. Uświadomić rodzicom i ich dzieciom, jak niszczycielska jest siła przetworzonej żywności, napojów, a jak bardzo warto pić soki warzywne i owocowe. Beneficjentami zadania będą wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej zamieszkujący gminę Sierakowice, rodzice oraz uczniowie szkół z terenu gminy Sierakowice wraz z nauczycielami. Łącznie 60 osób. Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Fundacji, gdzie mieści się Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej.

Harmonogram wsparcia:

W czasie trwania projektu zostanie przeprowadzony cykl 4 spotkań mających charakter promowania zdrowego trybu życia. Projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań ze względu na wciąż aktualny temat i zagrożenia, które stale istnieją w życiu. Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka, informowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania. Natomiast uczniów ze szkół podstawowych z gminy Sierakowice formą rekrutacji będzie przeprowadzenie rozpoznania dotyczącego zainteresowań preferencji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem pasji uczniów, które warto rozwijać oraz indywidualne rozmowy z uczniami, nauczycielami. Realizacja zadania zaplanowana została na okres od marca do listopada.