Program dla szkół

W roku szkolnym 2021/2022 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy po raz kolejny przystąpił do programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „Programu dla szkół”. Koordynatorem programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Programem objętych zostało 16 wychowanków, którzy realizują w placówce klasy I – V. W ramach programu wychowankowie otrzymują zdrowe warzywa, owoce, mleko oraz produkty mleczne.

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek.

Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. Działania edukacyjne, w których uczniowie uczestniczą, takie jak: wspólne przygotowywanie i spożywanie drugiego śniadania, zakładanie ogródków szkolnych czy organizowanie warsztatów kulinarnych, festynów oraz wycieczek tematycznych, poszerzają ich wiedzę na temat pochodzenia warzyw, owoców i produktów mlecznych. Ambasadorem „Programu dla szkół” jest postać Chrumasa – animowanego bohatera, który w zabawny sposób prezentuje dzieciom zasady zdrowego odżywiania.