Sensoryczne kulinaria

Projekt „Sensoryczne kulinaria” – stworzenie nowej formy rehabilitacji dla wychowanków ORW w Szklanej z powiatu kartuskiego, współfinansowany ze środków Powiatu Kartuskiego

realizowany w ramach umowy nr ZB.526.1.28.2022 z dnia 23.05.2022 r.

Czas trwania projektu:

od 23.05.2022 r. do 30.11.2022 r.

Forma wsparcia:

Kuchnia jest miejscem kumulowania się zapachów, faktur, smaków. To bogactwo doznań polisensorycznych tak ważnych dla rozwoju osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z wieloraką i głęboką niepełnosprawnością. Poznawanie świata dla osób niepełnosprawnych borykających się z dysfunkcjami wzroku, słuchu, poruszania się, na wielu polach jest istotnie ograniczone. Część naszych wychowanków karmiona jest dojelitowo poprzez PEG, lub korzysta z sondy żołądkowej. Realizacja projektu daje możliwość podniesienia jakości naszych dotychczasowych działań, ujednolicenia ich i ujęcia w pewne ramy, które stanowić będą nową formę rehabilitacji. Wychowankowie ośrodka będą uczestniczyć w warsztatach polisensorycznych z wykorzystaniem produktów spożywczych. Będą poznawać np. owoce, warzywa różnymi zmysłami – dotykiem, węchem, smakiem, a nawet słuchem. Do warsztatów wplecione zostają również zajęcia kulinarne, podczas których przygotowane zostaną potrawy z prezentowanych produktów. Uczestnicy zajęć będą mogli degustować to co zrobili. Do zajęć wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt umożliwiający obsługiwanie urządzeń AGD nawet przez osoby z głęboką niepełnosprawnością. Samo włączenie miksera specjalnym dostosowanym przyciskiem ma ogromne znaczenie do wzmacniania poczucia sprawstwa.

Harmonogram wsparcia:

W czasie trwania projektu zostanie przeprowadzony cykl 12 spotkań mających charakter sensorycznych zajęć kulinarnych. Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka, informowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania. Realizacja zadania zaplanowana została na okres od maja do listopada 2022 r.