Mateusz

Mateusz jest jak Mały Książe, ruchliwy, pracowity i ciekawy świata a zarazem skryty i bardzo wrażliwy. Osoby w swoim otoczeniu obdarza ufnością i szczerym uczuciem, które okazuje na każdym kroku.