Szklany teatr

Projekt „Szklany teatr – wspieranie działań teatralnych wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej”

współfinansowany ze środków Powiatu Kartuskiego, realizowany w ramach umowy nr ZB.526.1.23.2021.

Czas trwania projektu:

od 01.06.2021 r. do 30.11.2021 r.

Forma wsparcia:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie cyklu warsztatów teatralnych, których głównym zadaniem będzie promowanie i zwiększenie poziomu uczestnictwa w kulturze wychowanków ORW, rozwijanie percepcji i komunikacji poprzez środki artystycznego wyrazu, usprawnianie i wspieranie osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Beneficjentami zadania będą wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Warsztaty będą prowadzone przez aktora, magistra sztuki Zbigniewa Szredera Agencja „Teatr Niewielki” w Gdańsku.

Harmonogram wsparcia:

W czasie trwania projektu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów teatralnych o łącznej liczbie godzin – 34. Rekrutacja uczestników będzie miała formę kampanii informacyjnej, podczas której odbędzie się spotkanie z rodzicami wychowanków, którzy zadeklarują uczestnictwo w zadaniu.
Realizacja zadania zaplanowana została na okres od czerwca do listopada.