Wszystko jest możliwe

Projekt „Wszystko jest możliwe – organizacja zajęć indywidualnych i grupowych w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej”, współfinansowany ze środków województwa pomorskiego

realizowany w ramach umowy nr 31/UM/ROPS/PFRON/22/22 z dnia 20.06.2022 r..

Czas trwania projektu:

od 04.07.2022 r. do 31.10.2022 r.

Forma wsparcia:

Zaplanowane do realizacji zadanie publiczne będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Będą to warsztaty teatralne, zajęcia hipoterapii oraz alpakoterapii. Oprócz tego zaplanowano zajęcia rozwijające kreatywność w formie fusingu. Zajęcia alpakoterapii i hipoterapii będą się odbywały w formie indywidualnego spotkania ze zwierzętami. Taka forma zajęć sprzyja aktywności na zajęciach i zapewnia możliwość poświęcenia czasu na kontakt ze zwierzętami i nawiązanie relacji z pozostałymi uczestnikami. Warsztaty teatralne oraz fusingu będą się odbywały w specjalnie dobranych grupach, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zajęciach każdego beneficjenta oraz możliwość indywidualizacji terapii.

Harmonogram wsparcia:

Przewiduje się przeprowadzenie cyklu zajęć grupowych – 24 godzin grupowych warsztatów teatralnych, 300 indywidualnych spotkań alpakoterapii, oraz 225 indywidualnych spotkań hipoterapii. Odbędą się też 2 cykle warsztatów fusingu – wykonanie ozdobnego lampionu oraz magnesu. Każdy beneficjent weźmie udział w obu cyklach warsztatów. Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka, informowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale
w realizacji zadania.