Zajęcia edukacyjne

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej jest specjalistyczną placówką, która zapewnia interdyscyplinarny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem. Uczniowie korzystają z zajęć edukacyjno-terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto ośrodek oferuje zajęcia rewalidacyjne w warunkach domowych. Dla każdego z wychowanków zespół terapeutyczny przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (IPET), który określa szczegółowe cele w sferach rozwojowych. Dobieramy metody i techniki codziennej pracy dążąc do realizacji wyznaczonych celów. Uwzględniamy indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanka.

Placówka zapewnia swoim podopiecznym kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji oraz rehabilitacji. Wszystkie terapie odbywają się w warunkach, które odpowiadają europejskim standardom oligofrenopedagogiki.

Wśród realizowanych metod terapii znajdują się:
Zajęcia na basenie, hydroterapia
Hipoterapia
Dogoterapia
Logopedia
Terapia psychologiczna
Rehabilitacyjna ruchowa
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata
Program Aktywności „Świadomość Ciała, Kontakt i Komuniakcja” – M. Ch. Knill
Metoda Stymulacji Policensorycznej wg pór roku J. Kielina
Alternatywne Metody Komunikacji
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Warsztaty teatralne
Biblioterapia
Zajęcia kulinarne
Tematyczne wycieczki
Warsztaty tematyczne