Zdrowe słodkości

„Zdrowie słodkości dla zachowania harmonii i zdrowotności. Zajęcia profilaktyczne dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej zamieszkujących teren gminy Sierakowice” współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice

realizowany w ramach umowy nr RSO.526.21.2024 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zmianami).

Czas trwania projektu:

od 08.04.2024 r. do 13.12.2024 r.

Forma wsparcia:

Głównym celem działania jest uświadomienie młodym ludziom, że prowadzony przez nich styl życia istotnie wpływa na ich zdrowie. Hasło ; „ZDROWY STYL ŻYCIA” kojarzony jest zazwyczaj ze zdrową żywnością i aktywnością fizyczną. W projekcie chcielibyśmy przede wszystkim skupić się na wypracowaniu dobrych nawyków żywieniowych, które wspomagają utrzymanie stanu zdrowia, dobrego samopoczucia i zmniejszają ryzyko powstawania wielu chorób. Jedzenie wysoko przetworzonych produktów oraz cukru prowadzi do nadwagi i otyłości oraz wywołuje szereg innych dolegliwości. Działanie ma zachęcić uczestników projektu do podjęcia decyzji o zmianie złych upodobań żywieniowych. Poprzez projekt chcielibyśmy pokazać beneficjentom, że samemu można przygotować słodkie danie, które będzie mniej szkodliwe dla zdrowia od zakupionego batonika w osiedlowym sklepie i wcale nie będzie mniej smaczne. Spotkania w których będą brać udział przyniosą im wiele korzyści, m.in.: rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, rozwiną zdolności kulinarne, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją sprawność manualną, zwiększą poczucie własnej wartości oraz rozbudzą wyobraźnię i fantazję. Będzie to również okazja do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między uczestnikami projektu. Istotna jest też dla nas komplementarność projektu. W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym są prowadzone różne działania, a tenże projekt byłby ich uzupełnieniem, przede wszystkim poprzez osiągnięte rezultaty we wcześniejszych projektach. Projekt będzie odzewem na problemy z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Uczestnikami projektu będą wychowankowie ORW zamieszkujący teren gminy Sierakowice, łącznie 25 osób. Zadanie realizowane będzie w siedzibie Fundacji, gdzie mieści się Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Budynek spełnia wszystkie wymogi techniczne. Jest dostosowany do charakteru i organizacji planowanego zadania dla osób niepełnosprawnych.

Harmonogram wsparcia:

Projekt przybierze formę 3 spotkań warsztatowych, które zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby zachęcić dzieci do aktywnego w nich uczestnictwa. Zastosowane zostaną różne metody. Każde spotkanie zakończy degustacja komentowana. Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami będą najskuteczniejszymi narzędziami, aby rozpowszechnić informację o realizacji projektu. Podczas rekrutacji zostanie zwrócona uwaga na istniejącą problematykę i zainteresowania wychowanków. Wspólnie z rodzicami, kadrą pracowniczą ORW zostanie opracowany harmonogram zajęć. Zadanie będzie promowane za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka, Facebooka, artykułów w lokalnej gazecie i w wewnętrznej gazetce ORW.
Realizacja zadania zaplanowana została na okres od kwietnia do grudnia.