Zdrowo nie znaczy nudno!

Projekt „Zdrowo nie znaczy nudno!” – organizacja zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sierakowice współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice

realizowany w ramach umowy nr RSO.526.30.2020 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zmianami).

Czas trwania projektu:

od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r.

Forma wsparcia:

Zadanie obejmuje cykl działań, których głównym zadaniem jest promocja zdrowego stylu życia, wyrabianie odpowiednich nawyków żywieniowych oraz wzrost wiedzy na temat kuchni różnych kultur i krajów. Projekt jest dopełnieniem bieżących działań wypracowanych w poprzednim projekcie „Zdrowa dojrzałość”. Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej oraz Pałac Łebunia położony w miejscowości Łebunia. Beneficjentami zadania są wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej zamieszkujący gminę Sierakowice (28 osób) oraz uczniowie szkół z terenu gminy Sierakowice wraz z nauczycielami (około 20 osób). Realizacja zadania będzie możliwa dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi podmiotami zajmującymi się m.in. usługami gastronomicznymi – Pałac Łebunia w miejscowości Łebunia.

Harmonogram wsparcia:

Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka, informowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania. Natomiast uczniów ze szkół podstawowych z gminy Sierakowice telefoniczne zgłoszenia do udziału w projekcie poprzedzone wysłanym zaproszeniem. Realizacja warsztatów: od marca do 30.11.2020 r.