Żółty Talerz

Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego po raz kolejny uczestnikami  programu „Żółty Talerz”

W sierpniu 2021 r. po raz kolejny zgłosiliśmy naszą placówkę do VI edycji programu „Żółty Talerz”, którego pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem jest Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie i tym samym udało się nam zakwalifikować do tegorocznej edycji podpisując umowę 8 października 2021 r. z Kulczyk Foundation.

VI edycja programu trwa od 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli środki finansowe na realizację czterech strategicznych celów:

  1. Więcej dzieci jedzących w stołówce
  2. Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie
  3. Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci
  4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu

Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania:

  • Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”.
  • Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało.
  • Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Dzięki programowi nasi podopieczni spożywają pełnowartościowe i zdrowe posiłki ubogacone warzywami oraz owocami. Żywność zakupiona ze środków programu „Żółty Talerz” musi być zgodna z listą Produktów Żółtego Talerza udostępnioną przez Kulczyk Foundation. Lista produktów została przygotowana przez specjalistów z Instytutu Nauk o żywieniu człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Ponadto mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz przygotował pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia, na podstawie, których realizowane są w naszej placówce zajęcia.

Gazetka szkolna z kolumną kulinarną

    

Lekcja otwarta