Życie to droga

Projekt „Życie to droga – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej” współfinansowany ze środków PFRON

realizowany w ramach umowy nr 18/UM/ROPS/PFRON/ZZ/21 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).

Czas trwania projektu:

od 01.07.2021 r. do 05.11.2021 r.

Forma wsparcia:

Zadanie polega na prowadzeniu dodatkowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Beneficjentami zadania są osoby zamieszkujące powiaty: kartuski, lęborski, wejherowski, bytowski. Projekt zakłada prowadzenie wielospecjalistycznych i ciągłych działań rehabilitacyjnych, tworzących kompleksowy program terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W projekcie bierze udział 26 osób, w tym 18 BO: z powiatu kartuskiego (69,23%) oraz 8 BO z innych powiatów (30,76%).

Harmonogram wsparcia:

Rekrutacja dokonana została spośród podopiecznych ORW w Szklanej. W procesie rekrutacji zakwalifikowano osoby, które wymagają dodatkowego wsparcia ruchowego. Rodzice wybranych dzieci wyrazili zgodę na uczestnictwo w projekcie.

W czasie realizacji projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 474 godzin zajęć rehabilitacyjnych. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę. Projekt zakłada, że każdy z uczestników odbędzie łącznie około 18 godzin terapii na przestrzeni 4 miesięcy. Zajęcia będą odbywać się w specjalnie przystosowanej sali rehabilitacyjnej.