Hipoterapia

Nasi uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach hipoterapii, która jest jedną z form rehabilitacji psychoruchowej. Jest to rehabilitacja wieloprofilowa, która pobudza jednocześnie stymulację funkcji ruchowych, sensorycznych, psychicznych i społecznych.

Kontakt z koniem poprawia mi nastrój,
a jazda na nim wpływa pozytywnie na moje funkcjonowanie ruchowe.
Uczę się też dbać i czyścić konia,
wprowadzam go do boksu.