Metoda Stymulacji Polisensorycznej wg pór roku J. Kielina

Metoda „Porannego kręgu” jest niczym innym jak stymulacją polisensoryczną, obejmującą takie zmysły jak wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Rodzaj bodźców, którym poddawane są dzieci zależy od pory roku. Zajęcia polisensoryczne mają stałą kolejność, co daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Poznajemy smaki i zapachy różnych pór roku.