Alternatywne Metody Komunikacji

AAC oznacza komunikację wspomagającą i alternatywną. Komunikacja wspomagająca  to działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową czynną  lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu.
W naszej placówce wprowadzany jest system Makaton, Mówik, oraz program Let me Talk. Wybór systemu komunikacji dostosowujemy indywidualnie do potrzeb dziecka.

Uczymy się symboli Makatonu, żeby porozumieć się z naszymi kolegami.