Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

To zestaw aktywności ruchowych zaczerpniętych z naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka. Wykorzystując ruch, dotyk, wzajemne relacje fizyczne, społeczne i emocjonalne pomagamy dziecku kształtować świadomość własnego ciała, wyrabiać świadomość przestrzeni i polepsza kontakty interpersonalne.

Zajęcia sprawiają nam wiele radości, to dobra zabawa, a jednocześnie poprawiają nasze funkcje ruchowe.