Otwarcie budynku garażowego

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste przekazanie budynku garażowego w użytkowanie dla naszego ośrodka. Uroczystość rozpoczęliśmy symbolicznym przecięciem wstęgi i poświęceniem nowego obiektu przez Ks. Marka Werę. W dalszej części obejrzeliśmy występy młpodszych wychowanków dotyczące bezpieczeństwa  na drodze. Z całego serca pragniemy podziękować naszym szanownym darczyńcom za wszelkie dowody wsparcia i życzliwości.