Program Aktywności „Świadomość Ciała, Kontakt
i Komunikacja – M. Ch. Knill”

Metoda Knillów jest drogą do nawiązywania porozumienia z osobami, które wydają się być niezdolne do kontaktu lub niezainteresowane ludźmi. Pierwszym kanałem porozumienia może być dotyk. Zajęcia uzupełniają podstawową terapię, pomagają dziecku nabywać poczucie bezpieczeństwa, świadomości własnego ciała, wrażliwości na wzajemnie wysyłane sygnały, nawiązywać kontakt i komunikować się.

Ćwiczymy podnoszenie rąk i klepanie po brzuchu.