Rehabilitacja ruchowa

Ośrodek prowadzi kompleksową i wielostronną fizjoterapię, którą objęci są wychowankowie przy zastosowaniu najnowszych
i najlepszych metod pracy w zależności od potrzeb oraz możliwości psychoruchowych. Zajęcia ruchowe odbywają się w specjalnie wyposażonych i profesjonalnie do tego przygotowanych salach. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych jak i zajęć grupowych prowadzonych przez wykwalifikowanego fizykoterapeutę.

Mimo, że jest mi trudno,
wiem, że rehabilitacja przynosi mi
poprawę mojego zdrowia.