Terapia psychologiczna

Psycholog przeprowadza szczegółową diagnozę dziecka połączoną z w współpracą z rodzicem, po czym przygotowany jest indywidualny program terapii. Bardzo ważna w terapii psychologicznej jest współpraca z rodzicem dziecka. Terapia ma na celu stymulację rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, poznawczego jak i wzmacnianiu systemu samooceny.

Potrafię już dodawać cyfry
i umiem ułożyć z liter wyrazy.
W nagrodę najbardziej uwielbiam łaskotki.