Warsztaty teatralne

Elementy muzyki i ruchu spontanicznego sprawią, że zajęcia nigdy nie są monotonne. Współpraca pomiędzy uczniami a prowadzącym pozwala stworzyć piękny i unikatowy spektakl. Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady budowania aktorskiego wizerunku scenicznego. Nabywamy umiejętności aktorskie i rozwijają inteligencję emocjonalną.

Czujemy się małymi aktorami i nie mamy tremy.