Zajęcia kulinarne

Celem prowadzonych zajęć jest opanowanie umiejętności samoobsługowych w zakresie przygotowywania posiłków, a także doskonalenia tych umiejętności poprzez naukę gotowania i pieczenia. Wzbudzenie zainteresowania pracą w kuchni, polepsza funkcjonowanie w dorosłym życiu naszych wychowanków.

Mamy swoją książkę kucharską, bardzo lubimy gotować i częstować naszych kolegów naszymi przysmakami.