Zdrowo Jemy – PięknieJemy!

Projekt „Zdrowo Jemy – PięknieJemy! – organizacja zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sierakowice”

współfinansowany ze środków Gminy Sierakowice, realizowany w ramach umowy nr RSO.526.23.2021.

Czas trwania projektu:

od 01.03.2021 r. do 30.11.2021 r.

Forma wsparcia:

Zadanie obejmuje cykl działań, którego głównym zadaniem jest promocja zdrowego stylu życia poprzez uświadomienie młodym ludziom, iż życie zdrowo dzisiaj, to nie tylko moda i przymus, ale nade wszystko dbałość o własny organizm. Projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań ze względu na wciąż aktualny temat i zagrożenia, które istnieją w życiu. Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej oraz Klub Małego Smakosza w Sierakowicach. Beneficjentami zadania będą wychowankowie ośrodka – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujący Gminę Sierakowice – 28 osób oraz uczniowie pobliskich placówek edukacyjnych współpracujących z ośrodkiem – ok. 15 osób. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi podmiotami zajmującymi się m.in. usługami gastronomicznymi – Klub Małego Smakosza – Pani Magdalena Lejk.

Harmonogram wsparcia:

W czasie trwania projektu zostanie przeprowadzony cykl 5 spotkań mających charakter promowania zdrowego trybu życia oraz uświadomienia młodym ludziom, iż życie zdrowo dzisiaj, to nie tylko moda i przymus, ale nade wszystko dbałość o własny organizm. Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka, informowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania. Natomiast uczniów ze szkół podstawowych z gminy Sierakowice formą rekrutacji będzie przeprowadzenie rozpoznania dotyczącego zainteresowań preferencji dzieci i młodzieży poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, nauczycielami.
Realizacja zadania zaplanowana została na okres od marca do listopada.