Rehabilitacja 25+ 2022/2023

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej współfinansowany ze środków PFRON  realizowany w ramach umowy nr R25/000031/11/D z dnia 13.09.2022 r.

Czas trwania projektu:

od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Forma wsparcia:

Główną forma wsparcia beneficjentów są zajęcia edukacyjno-terapeutyczne grupowe usprawniające, wzmacniające i rozwijające słabe i mocne strony absolwenta ORW, pozwalające na utrzymanie dotychczas nabytych i wypracowanych umiejętności życiowych tj. zajęcia kulinarne, techniczno-plastyczne, muzykoterapia, zajęcia teatralne, społeczno-rozwojowe, alpakoterapia, ceramiczne, gospodarcze. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej jak i w terenie w formie zajęć wyjazdowych.
Drugą formą wsparcia także niezwykle ważną dla BO to zajęcia rehabilitacyjne indywidualne polegające na usprawnianiu dotychczas wypracowanych efektów sprawności fizycznej beneficjentów przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu. Są to ćwiczenia czynne rozwijające aparat ruchu, ćwiczenia korygujące wady kręgosłupa, ćwiczenia czynne kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia podnoszące sprawność fizyczną itp. W ciągu jednego miesiąca każdy BO otrzyma 8 godzin wsparcia tej formy natomiast w ciągu trwania programu 96h wsparcia rehabilitacyjnego. Zajęcia prowadzone są w przeznaczonej na potrzeby projektu sali.

Harmonogram wsparcia:

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 przez cały okres realizacji projektu. W razie potrzeby zajęcia odbywać się będą w innych godzinach.

Beneficjenci:

Beneficjentami programu w roku szkolnym 2022/2023 jest 7 absolwentów, którzy w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 zakończyli edukację. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym oraz znacznym posiadające orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez zespoły orzekające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wychowankowie zakończyli edukację w roku kalendarzowym, w którym skończyli 24 lata.